022-27452119

HELLO

Picture Name

Company QQ:4000891316

WeChat Public Number: tjaida
Mailbox:
tjaida@163.com

Tianjin Ada Hengsheng Technology Development Co., Ltd.

Unit D, 4th Floor, Block C1, Xinmao Private Science Park, Huayuan Industrial Park, Xiqing District, Tianjin

Manager Zhang (Beijing, Hei, Ji, Liao, Hubei)

Telephone: 13110036287 (same as WeChat)

QQ:2852359778

Manager Yu (Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Anhui, Hong Kong, Macao, Taiwan)

Telephone: 13110038612 (same as WeChat)

QQ:2852359777

Manager Xing (Sichuan, Shaanxi, Chongqing, Guangdong, Henan)

Telephone: 13110030681 (same as WeChat)

QQ:2852359288

Liu Jingli (Lu, Gui, Xiang, Ali, Ali International)

Telephone: 13114879979 (same as WeChat)

QQ:2853206952

Manager Liu (Ji, Yun, Gan, Gan, Jin, Meng, Qiong, Min, Gui, Qing, Xin, Zang, Ning)

Telephone: 15522783473 (same as WeChat)

QQ:2852359326